(Phần 2) – Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus

Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus là loạt bài trong serri tìm hiểu về luật chơi cược bóng đá Opus tại cổng game Kingfun.

Quay lại (Phần 1) – Luật chơi cược bóng đá trong game thể thao Opus

Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus

Tổng số thẻ phạt

Thẻ vàng được tính 1 điểm và 1 thẻ đỏ được tính 2 điểm. Số lượng thẻ tối đa 1 cầu thủ nhận trong trận là 3 ( 1 cho 1 thẽ vàng và 2 cho 1 thẻ đỏ, thẻ vàng thứ 2 không được tính)
Không tính các thẻ rút ra cho những người không phải là cầu thủ (người điều hành, người thay thế, trọng tài…)
 • Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Toàn trận không được tính.
 • Thẻ được trọng tài rút ra sau tiếng còi kết thúc Hiệp 1 sẽ được tính vào hiệp 2 của trận đấu.
Số tổng số thẻ
Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
 • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị nhận nhiều thẻ hơn bao gồm cả chấp
  • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ nhận nhiều thẻ phạt nhất trong suốt hiệp 1 của trận đấu bao gồm của bất kỳ thẻ phạt được chấp nào.
  • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu
 • Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
  • Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số thẻ phạt mà hai đội đã phải nhận trong trận đấu.
  • Trên/Dưới hiệp 1 nghĩa là cược dựa trên tổng số thẻ phạt mà cả hai đội phải nhận trong suốt hiệp 1 của trận đấu.
  • Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.
  • Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.
Thẻ phạt đầu tiên & Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2
 • Cược thẻ phạt đầu tiên là dự đoán đội nào nhận thẻ đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong trận đấu.
 • Thẻ phạt đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị nhận thẻ phạt đầu tiên (vàng hoặc đỏ) trong hiệp 2 của trận đấu.
 • Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ đầu tiên được xem như là người thắng.
 • Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có thẻ phạt đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.
Thẻ phạt cuối cùng
 • Cược thẻ phạt cuối cùng là dự đoán đội nào nhận thẻ phạt cuối cùng (vàng hay đỏ) trong trận đấu.
 • Nếu 2 hoặc hơn 1 cầu thủ nhận sự cảnh cáo của trọng tài thì cầu thủ mà nhận thẻ cuối cùng được xem như là người thắng.
 • Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy
Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking)
 • Thẻ phạt tiếp theo (Next Booking) là loại cược dự đoán đội nào sẽ nhận thẻ phạt tiếp theo, có thể là thẻ đỏ và/hoặc thẻ vàng.
 • Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu số thẻ phạt mà hai đội phải nhận bằng số thẻ phạt đã đặt cược.
Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội
 • Tài/Xỉu tổng số thẻ phạt của một đội nghĩa là cược dự đoán tổng số thẻ phạt do một đội cụ thể trong một trận đấu nhận được.
 • Nếu tổng số thẻ phạt lớn hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số thẻ phạt nhỏ hơn đường Tài/Xỉu thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

VIỆT VỊ

Số lỗi việt vị
 • Cược chấp & Cược chấp hiệp 1
  • Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu bị bắt lỗi việt vị nhiều hơn bao gồm cả chấp.
  • Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ bị bắt việt vị nhiều lần nhất trong hiệp 1 của trận đấu, bao gồm bất kỳ lần việt vị được chấp nào
 • Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu
Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1
2.2.12.1.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số lỗi việt vị bị bắt trong trận đấu.

2.2.12.1.2.2.Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần quyết định việt vị trong hiệp 1 của trận đấu.

2.2.12.1.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.12.1.2.4.
 Khoản cược sẽ không có giátrị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.12.2. Lỗi việt vị đầu tiên & Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2

2.2.12.2.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.2.2. Lỗi việt vị đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ bị bắt lỗi việt vị đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.12.2.3.Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi có quyết định lỗi việt vị đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.12.3. Cược đội việt vị cuối cùng

2.2.12.3.1. Dự đoán đội sẽ mắc lỗi việt vị cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.12.3.2. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy


2.2.12.4. 
. Lỗi việt vị tiếp theo

2.2.12.4.1. Lỗi việt vị tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ bị bắt việt vị tiếp theo.

2.2.12.4.2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội đặt cược bị bắt lỗi việt vị tiếp theo đúng như dự đoán.

(Phần 2) - Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun
(Phần 2) – Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun

Cược cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1. Cược số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân

2.2.13.1.1.1. Cược chấp số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán cho đội sẽ có nhiều cầu thủ bị thay ra sân nhất trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2.Trên/ Dưới (Over/Under)

2.2.13.1.2.1. Tài/Xĩu trong loại cược số cầu thủ bị thay ra sân là dự đoán tổng số cầu thủ bị thay ra sân trong suốt trận đấu.

2.2.13.1.2.2. Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.

2.2.13.1.2.3. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.13.2. Lần thay người đầu tiên

2.2.13.2.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.2.2.Nếu hai (hoặc hơn) cầu thủ cùng được thay một lúc thì cầu thủ nào có số được giơ lên đầu tiên được coi là người thắng.

2.2.13.2.3. Nếu trận đấu bị hoãn sau khi đã có 1 cầu thủ đầu tiên bị thay ra, cược đặt cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên vẫn được tính.Nếu trận đấu bị hoãn trước khi có cầu thủ bị thay ra sân đầu tiên, mọi cược đặt đều bị hủy đều bị hủy

2.2.13.3. Cược đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng

2.2.13.3.1. Dự đoán đội bóng có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng nghĩa là cược cho đội có cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng trong 90 phút thi đấu chính thức.

2.2.13.3.2. Trong trường hợp hơn 2 cầu thủ bị thay ra sân cùng lúc, cầu thủ cuối cùng được ghi nhận trong danh sách của Tổ trọng tài thứ 4 sẽ được xem là Cầu thủ bị thay ra sân cuối cùng.

2.2.13.3.3. Nếu trận đấu bị hủy hoặc hoãn thì toàn bộ cược đều sẽ bị hủy

Sạch lưới

2.2.14.1. Cược sạch lưới nghĩa là cược “Yes” cho đội giử sạch lưới (Không có bàn thắng lọt lưới) hoặc “No” cho đội không giử sạch lưới (Có bàn thắng lọt lưới)

2.2.14.2. Nếu như trận đấu bị hủy sau khi có bàn thắng duy nhất bởi Đội Nhà, thì loại cược ‘Away Yes & No’ sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược ‘Home Yes & No’ sẽ bị vô hiệu. Nếu như bàn thắng được ghi bởi duy nhất đội Khách, thì loại cược ‘Home Yes & No’ sẽ giữ nguyên trong khi đó loại cược ‘Away Yes & No’ sẽ bị vô hiệu. Nếu cả hai đội đều có bàn thắng, thì tất cả cược đều giữ nguyên. Nếu như trận đấu bị hủy khi không có bàn thắng nào, tất cả cược sẽ bị vô hiệu.

Luật 1:
Home ghi ≥ 1, Away ghi = 0 (1, 2…:0)
Home Yes – Hoàn tiền Away Yes – Thua
Home No – Hoàn tiền Away No – Thắng

Luật 2:
Home ghi ≥ 1, Away ghi ≥ 1 (1, 2 …: 1, 2…)
Home Yes – Thua Away Yes – Thua
Home No – Thắng Away No – Thắng

Luật 3:
Home ghi = 0, Away ghi ≥ 1 (0:1, 2…)
Home Yes – Thua Away Yes – Hoàn tiền
Home No – Thắng Away No – Hoàn tiền

Phạt 11m

2.2.15.1. Phạt 11m có nghĩa là đặt cược sẽ có một quả đá phạt 11m trong thời gian diễn ra trận đấu.

2.2.15.2. Nếu một trận đấu bị hủy sau khi có một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược được giữ nguyên.

2.2.15.3. Nếu một trận đấu bị hủy trước khi một quả đá phạt 11m được thực hiện thì tất cả cược bị hủy.

(Phần 2) - Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun
(Phần 2) – Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun

Sản phẩm loạt đá luân lưu

2.2.16.1. Loạt đá luân lưu

2.2.16.1.1 Loạt đá luân lưu có nghĩa là cược trên đội giành chiến thắng trong loạt đá luân lưu.

2.2.16.1.2. Trong cược chấp, kết quả bao gồm tất cả cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, trong đó có cả những cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Trong cược trên/dưới, kết quả chỉ bao gồm mười cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu và không bao gồm bất kỳ cú sút nào nào được hiện trong loạt sút luân lưu loại trực tiếp (sudden death). Nếu một đội đã sút thành công nhiều hơn số lượt sút thành công mà đối thủ có thể đạt được từ những lượt sút còn lại, loạt sút luân lưu sẽ kết thúc ngay lập tức, bất kể số lượt sút còn lại.

2.2.16.2. Loạt sút luân lưu – Ghi bàn / Sút trượt

2.2.16.2.1.Nghĩa là cược để dự đoán đội được chỉ định sẽ Bàn thắng hay Hụt trong Loạt sút luân lưu

2.2.16.2.2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:

 • Sút trượt – nghĩa là cú sút luân lưu sẽ trượt.
 • Bàn thắng – nghĩa là cú sút luân lưu thành công.

2.2.16.2.3. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.2.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.3. Loạt sút luân lưu – Tổng số bàn thắng chính xác

2.2.16.3.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số bàn thắng chính xác mà cả hai đội ghi được trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.3.2. Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) cút sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đến lượt sút thứ mười, trong quá trình sút luân lưu và sẽ không bao gồm những bàn thắng được ghi trong loạt sút loại trực tiếp (sudden death).

2.2.16.3.3. Nếu trận đấu không kéo dài đến loạt đá luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.3.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy, trừ khi kết quả cuối cùng của cược đã được xác định.

2.2.16.4. Loạt sút luân lưu – Chẵn/Lẻ

2.2.16.4.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công của cả hai đội trong loạt sút luân lưu sẽ là lẻ hay chẵn.

2.2.16.4.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.4.3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những cú sút được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên.

2.2.16.4.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.4.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.5. Loạt sút luân lưu – Một đội Trên/Dưới

2.2.16.5.1. Nghĩa là cược để dự đoán tổng số lần sút thành công trong loạt sút luân lưu của đội được chỉ định sẽ là Trên hay Dưới số đã được định sẵn.

2.2.16.5.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.5.3. Kết quả cuối cùng: Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút đầu tiên

2.2.16.5.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.5.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.6. Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp

2.2.16.6.1. “Loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp” nghĩa là cược dự đoán xem loạt sút luân lưu có kéo dài đế Lượt sút loại trực tiếp hay không. Nếu cược là “Có” tức là loạt sút luân lưu sẽ kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, nếu cược là “Không” tức là loạt sút luân lưu sẽ không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp.

2.2.16.6.2. Nếu loạt sút luân lưu kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Có”; Nếu loạt sút luân lưu không kéo dài đến các lượt sút loại trực tiếp, kết quả thắng cược sẽ là “Không”.

2.2.16.7. Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu

2.2.16.7.1. “Tổng số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu” nghĩa là cược dự đoán số cú sút được thực hiện trong loạt sút luân lưu, bất kể cú sút đó có thành công hay không.

2.2.16.7.2. Nếu tổng lớn hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Trên”; nếu tổng nhỏ hơn ranh giới TD, kết quả thắng cược sẽ là “Dưới”.

2.2.16.8. Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên

2.2.16.8.1. “Loạt sút luân lưu – Đội sẽ thực hiện cú sút đầu tiên” nghĩa là cược dự đoán đội nào tham gia trận đấu sẽ thực hiện cú sút đầu tiên trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.8.2. Nếu loạt sút luân lưu bị hủy bỏ sau khi cú sút đầu tiên được thực hiện, tất cả cược vẫn có hiệu lực.

2.2.16.9. Loạt sút luân lưu Dội trúng khung thành – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.9.1. Nghĩa là cược để dự đoán các cú sút trong loạt sút luân lưu sẽ dội trúng vào cột dọc hoặc xà ngang trong một lượt sút riêng lẻ. Nếu bóng dội vào cột dọc trước, sau đó thủ môn cản được, thì vẫn được coi là “Dội trúng khung thành”.

2.2.16.9.2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.9.3. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.9.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.9.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.10. Loạt sút luân lưu 1×2 – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.10.1. Nghĩa là cược vào một kết quả bất kỳ trong ba kết quả có thể xảy ra trong loạt sút luân lưu.
1 là đội đầu tiên (thường là Đội nhà), X là trận đấu có kết quả hòa, và 2 là đội thứ hai (thường là Đội khách)

2.2.16.10.2. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.10.3. Cả hai đội phải sút trong loạt sút luân lưu, nếu một trong hai đội không thực hiện loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực trong lượt sút cụ thể đó.

2.2.16.10.4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.10.5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.10.6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.11. Loạt sút luân lưu Cả hai/Một/Không – Lượt sút 1 đến 5

2.2.16.11.1. Nghĩa là cược để dự đoán liệu cả hai đội, một đội hay không đội nào ghi được hoặc không ghi được bàn trong loạt sút luân lưu.

2.2.16.11.2. Các lựa chọn cược sau được cung cấp:

 • Cả hai = Cả hai đội sẽ ghi bàn.
 • Một = Một trong hai đội sẽ ghi bàn.
 • Không = Cả hai đội sẽ không ghi bàn.

2.2.16.11.3. Khách hàng có thể cược từ Lượt sút 1 đến 5 và quá trình thanh toán cược dựa trên kết quả từng lượt sút.

2.2.16.11.4. Nếu Loạt sút luân lưu không đi đến lượt sút được nêu, tất cả cược sẽ mất hiệu lực.

2.2.16.11.5. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.11.6. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.12. Loạt sút luân lưu – Tỷ số chính xác

2.2.16.12.1. Nghĩa là cược để dự đoán tỷ số cuối cùng khi kết thúc loạt sút luân lưu.

2.2.16.12.2. Loạt sút luân lưu Tỷ số chính xác chiến thắng “HAOS” hoặc “AAOS” nghĩa là đội được chọn phải thắng với tỷ số không được liệt kê trong mục lựa chọn.

2.2.16.12.3. Kết quả sẽ bao gồm những lần sút thành công trong loạt sút loại trực tiếp nếu kết quả chưa được xác định trong mười (10) lần sút.

2.2.16.12.4. Nếu trận đấu không đi đến loạt sút luân lưu, tất cả cược sẽ được hoàn tiền.

2.2.16.12.5. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

2.2.16.13. Combo Loạt sút luân lưu – (10 lượt sút đầu)

2.2.16.13.1. Nghĩa là cược để dự đoán kết quả của một Loạt sút luân lưu theo trình tự của một đội cụ thể với bàn thắng hoặc đá hụt.

2.2.16.13.2. 10 Lượt sút đầu: Kết quả sẽ chỉ dựa trên mười (10) lần sút luân lưu đầu tiên hoặc ít hơn mười lần nếu kết quả trận đấu đã được xác định trước khi đi đến lần sút thứ mười trong loạt sút luân lưu và sẽ không bao gồm những lần sút thành công được thực hiện trong loạt sút loại trực tiếp.

2.2.16.13.3. Nếu đã xác định được người chiến thắng sau 3 vòng, thành viên với chuỗi tổ hợp đúng cho tới Vòng 3 sẽ được xem là chiến thắng với mỗi vòng còn lại (Vòng 4 & 5) được tính là 1.

2.2.16.13.4. Các cược sẽ mất hiệu lực nếu trận đấu bị hủy trừ khi việc thanh toán cược đã được xác định.

(Phần 2) - Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun
(Phần 2) – Hiểu thêm về luật cược trong game thể thao Opus Kingfun

Fantasy League

2.2.17.1. Những trận đấu fantasy là những đội được cặp với nhau từ những trận đấu khác nhau.

2.2.17.2. Tất cả những nơi thi đấu chỉ dành riêng cho mục đích tham khảo.

Cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút

2.2.18.1. Cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút là loại cược được xác định dựa trên tổng số điểm (bàn thắng, số phạt góc, số game,thẻ…) vào cuối mỗi [KHOẢNG THỜI GIAN] 15 phút của một trận đấu.

2.2.18.2. Nếu tổng số điểm nhiều hơn đường tài xỉu được đưa ra sẵn thì kết quả thắng sẽ là Tài; Nếu tổng số điểm nhỏ hơn đường tài xỉu được đưa ra thì kết quả thắng sẽ là Xỉu.

2.2.18.3. Ví dụ,

Cược phút thứ 15 OU
00:00 – 15:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 00:00 cho đến 15:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 15.

Cược phút thứ 30 OU
15:01 – 30:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 15:01 cho đến 30:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 30.

Cược phút thứ 45 OU
30:01 – 45:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 30:01 cho đến 45:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 45.

Cược phút thứ 60 OU
45:01 – 60:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 45:01 cho đến 60:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 60.

Cược phút thứ 75 OU
60:01 – 75:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 60:01 cho đến 75:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 75.

Cược phút thứ 90 OU
75:01 – 90:00 OU: Tổng số điểm được ghi từ phút 75:01 cho đến 90:00.
Tất cả vé cược phải được đặt trong hay trước khi kết thúc phút thứ 90.

2.2.18.4. Với kiểu cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút, vé cược sẽ được tính dựa trên thời gian chính xác có bàn thắng được ghi (bóng qua vạch vôi khung thành), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện)và tổng số thẻ phạt (thẻ được đưa ra bởi trọng tài) được thể hiện trên đồng hồ được đăng trên bảng cược trực tuyến.

2.2.18.5. Nếu trận đấu bị hoãn hay bị huỷ, tất cả vé cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút đặc biệt này sẽ bị huỷ. Nếu cược tài xỉu (OU) đặc biệt trong 15 phút được đưa ra sẵn đã kết thúc thì những vé cược sẽ xem là hợp lệ.

2.2.18.6. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược O/U (Tài/ Xỉu) trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Bàn thắng, phạt đền và thẻ đỏ

2.2.18.7. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược phạt góc trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Quả đá phạt trước khung thành, đội tấn công đang giữ bóng trong khu vực khung thành và quả phạt đền.

2.2.18.8. Trong 2 phút cuối cùng của bất kỳ cược thẻ phạt trực tuyến đặc biệt trong 15 phút, có bất cứ hành động nào ngoại trừ những hành động đề cập như bên dưới, sẽ được xem là an toàn và do đó tất cả các cược ở trạng thái chờ duyệt có thể được xem xét chấp nhận: Quả đá phạt trước khung thành, phạt đền, bàn thắng, phạt góc, cầu thủ ngã bị thương không lý do, cầu thủ tranh cãi và cầu thủ đánh nhau.

2.2.18.9. Cho loại cược 30:01-45:00 & 75:01 – 90:00, cược được thanh toán chính xác tại thời điểm ghi bàn (bóng qua vạch vôi khung thành), số phạt góc (những quả phạt góc được thực hiện) và tổng số thẻ phạt (thẻ được đưa ra bởi trọng tài) thể hiện trên đồng hồ được công bố trên màn hình trực tiếp ngoại trừ thời gian bù giờ.

Đá Phạt

2.2.19.1. Quả đá phạt được hưởng nhưng không đá sẽ không được tính.

2.2.19.2. Đá phạt tự do là đá phạt trực tiếp và đá phạt gián tiếp. (Trừ đá 11m và Phát bóng)

2.2.19.3. Số quả đá phạt tự do

2.2.19.3.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.19.3.1.1.Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều cú đá phạt hơn bao gồm cả chấp.

2.2.19.3.1.2. Cược chấp hiệp 1 nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có nhiều cú sút phạt nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú sút phạt được chấp nào.

2.2.19.3.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.3.2. Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.19.3.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số cú đá phạt mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.19.3.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số lần sút phạt do hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.19.3.2.3.Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.19.3.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.19.4. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên & Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2

2.2.19.4.1. Cược quả đá phạt đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.19.4.2. Quả sút phạt trực tiếp đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ được hưởng quả sút phạt đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.19.4.3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú đá phạt tự do đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.19.5. Quả đá phạt cuối cùng

2.2.19.5.1. Cược Quả đá phạt cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả đá phạt cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.19.5.2. Nếu trận đấu bị bỏ dở, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.


2.2.19.6.
Cú sút phạt tiếp theo

2.2.19.6.1. Cú sút phạt tiếp theo là loại cược dự đoán đội nào sẽ được hưởng cú sút phạt tiếp theo.

2.2.19.6.2. Tất cả các khoản cược sẽ được xem là có giá trị nếu đội dự đoán được hưởng cú sút phạt tiếp theo đúng như dự đoán.

Phát bóng

2.2.20.1. Một quả phát bóng sẽ được đội bị tấn công thực hiện nếu bóng vượt hoàn toàn qua vạch biên ngang, do khi bóng chạm chân cầu thủ đối phương.

2.2.20.2. Được đá bởi thủ môn sau khi thực hiện pha cứu bóng sẽ không được tính

2.2.20.3. Số quả phát bóng

2.2.20.3.1. Cược chấp & Cược chấp hiệp 1

2.2.20.3.1.1. Chấp có nghĩa là cược xem đội nào trong trận đấu tiến hành nhiều quả phát bóng lên hơn bao gồm cả chấp.

2.2.20.3.1.2. Hiệp 1 nghĩa là cược đội nào sẽ có nhiều cú phát bóng từ cầu môn nhất trong hiệp 1 của trận đấu bao gồm bất kỳ cú phát bóng từ cầu môn được chấp nào.

2.2.20.3.1.3. Khoản cược của Cược chấp hiệp 1 sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong thời gian diễn ra hiệp 1 của trận đấu. Tuy nhiên, khoản cược sẽ vẫn có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trong suốt thời gian diễn ra hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.3.2.Trên/Dưới & Trên/Dưới hiệp 1

2.2.20.3.2.1. Trên/Dưới là sự cá cược được xác định bằng tổng số quả phát bóng lên mà hai đội thực hiện trong trận đấu.

2.2.20.3.2.2. Trên/Dưới hiệp 1 là loại cược dựa trên tổng số cú phát bóng từ cầu môn do cả hai đội thực hiện trong suốt hiệp 1 của trận đấu.

2.2.20.3.2.3. Nếu trận đấu bị dừng thì các cá cược đều vô giá trị.

2.2.20.3.2.4. Khoản cược sẽ không có giá trị nếu trận đấu bị bỏ dở trừ phi việc dàn xếp khoản cược đã được quyết định.

2.2.20.4. Bàn thắng đầu tiên & Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2

2.2.20.4.1. Cược quả Phát bóng đầu tiên là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng đầu tiên trong một trận đấu.

2.2.20.4.2. Bàn thắng đầu tiên của hiệp 2 nghĩa là cá cược đội nào sẽ ghi bàn thắng đầu tiên trong hiệp 2 của trận đấu.

2.2.20.4.3. Nếu trận đấu bị bỏ dở sau khi đã có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều có giá trị. Nếu trận đấu bị bỏ dở trước khi có cú sút cầu môn đầu tiên, lúc ấy tất cả các khoản cược đều không có giá trị.

2.2.20.5. Quả Phát bóng cuối cùng

2.2.20.5.1. Cược Quả Phát bóng cuối cùng là cược vào đội sẽ thực hiện quả Phát bóng cuối cùng trong một trận đấu.

2.2.20.5.2. Nếu trận đấu bị hủy tất cả cược sẽ bị hủy.


2.2.20.6.
 Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo

2.2.20.6.1. Cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo nghĩa là đặt cược đội nào sẽ có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo trong trận đấu.

2.2.20.6.2. Tất cả các khoản cược đều được xem là có giá trị nếu đội được đặt cược có cú phát bóng từ cầu môn tiếp theo đúng như dự đoán.

Trải nghiệm thêm tựa game Slot đổi thưởng Tây Du Ký Kingfun

KINGFUN – CỔNG GAME QUỐC TẾ SỐ 1

Kingfun tự hào là cổng game quốc tế số 1 trong nước và quốc tế với hệ thống trò chơi hấp dẫn, đội ngũ kinh nghiệm lâu năm, mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất. Mạng lưới đại lý rộng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người chơi dễ dàng thực hiện giao dịch.

Kingfun thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, chuỗi sự kiện từ online đến offline hàng tháng nhằm tri ân và kết nối cộng đồng game thủ trong nước. Qua đó đưa người chơi đến gần với những trải nghiệm game mới mẻ, hấp dẫn, cùng những phần thưởng siêu khủng chi có tại Kingfun.

Xem thêm nhiều tin tức về Kingfun hơn tại: https://dangkygamvip.org/

Đánh giá post

Gamvip - dang ky gamvip - Cổng gamvip, gamvip

KING FUN – GAME ĐỔI THƯỞNG LÂU ĐỜI NHẤT